Je bent hier:
AVIH

Het bestuur van de Algemene Vereniging Inlands Hout heeft, mede namens de leden, besloten om donateur te worden van Platform Bio-economie. Als PBE zien we de AVIH als welkome aanvulling op ons huidige donateurenbestand en een bevestiging dat de ingeslagen weg van PBE meer en meer erkend wordt. We zijn dan ook erg blij met deze donateur en heten de AVIH en haar leden welkom bij het Platform Bio-economie. In de eerste volgende BUM meeting zal de AVIH een presentatie geven over de organisatie.


Over de AVIH
De Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) is dé branchevereniging voor ondernemers in de bos- en houtsector in Nederland. De leden van de AVIH zijn bosaannemers, houthandelaren en verwerkers van hout en houtige biomassa. De Nederlandse bos- en houtsector is relatief klein, maar omdat de bedrijven zeer zichtbaar zijn in het bos, staan zij midden in de discussie over houtoogst en houtgebruik. De AVIH staat namens deze bedrijven voor het stimuleren van houtgebruik, omdat dit goed is voor mensen én voor het bos. Het optimaal inzetten van de reststromen uit bos- en landschapsbeheer hoort volgens de AVIH onlosmakelijk bij een duurzame toekomst.

De AVIH is graag donateur van het Platform Bio-economie om samen met andere belanghebbende partijen te werken aan maatschappelijk enthousiasme (dus meer dan draagvlak) voor het nuttig toepassen van bio-grondstoffen. Ook de AVIH voert de discussie hierover graag vooral op basis van feiten.

AVIH :: Home