Je bent hier:

H2020 Project to Vitalise Europe’s Urban Bioeconomy

partners

HOOP gaat over investeren in lokale initiatieven om waardevolle grondstoffen uit stedelijk bioafval en afvalwater te halen om innovatieve bio gebaseerde producten te maken. HOOP, een belangrijke pijler van de Europese Green Deal, zal gemeenten rechtstreeks projectontwikkelingsbijstand (PDA) bieden, zodat zij hun bestuurlijke, technische, economische, financiële en juridische expertise kunnen opbouwen. Dit project zal bijdragen tot een verbetering van het rendement van investeringen door middelen te hergebruiken, banen te creëren en lokale bio-economiecapaciteit te ontwikkelen.

HOOP is een door de EU gefinancierd Horizon-project dat 23 partners uit 10 landen en 8 vuurtorensteden en -regio’s uit verschillende regio’s in Europa samenbrengt, waaronder bijna 2,5 miljoen mensen uit: Kuopio (Finland), Bergen (Noorwegen), Almere (Nederland), Albano-Lazio (Italië), Porto (Portugal), Regio West-Macedonië (Griekenland), Murcia (Spanje) en Münster (Duitsland).

HOOP zal helpen investeringen op gemeentelijk niveau te stimuleren en zal helpen de capaciteit van lokale actoren op te bouwen om bij te dragen aan de Europese bio-economie, en zo bij te dragen aan de drievoudige bottom-line van duurzaamheid: wat goed is voor het milieu is goed voor de samenleving en geweldig voor het bedrijfsleven!

– Gemma Castejón, HOOP Coördinator van CETENMA

HOOP zal nauw samenwerken met gemeenten om investeringen in bio-economie initiatieven te identificeren en te stimuleren die de zogenaamde Organische Fractie Stedelijk Vast Afval (OFMSW) en Stedelijk Afvalwaterslib (UWWS) kunnen valoren. De waardevolle grondstoffen uit deze bioafvalstromen zullen worden gebruikt om bio gebaseerde producten te maken, zoals: biobased chemicaliën, bioplastics, biomeststoffen, biopestica, biopolymeren, bioraffinaderijen, eiwitten en lipide.

HOOP zal de 4 segmenten van de “viervoudige helix” be betrekken: industrie, wetenschap, maatschappelijk middenveld en beleid. We zullen het stedelijke metabolisme van Europa verbeteren door oplossingen voor de circulaire economie voor andere steden te laten nabootsen, waardoor we het HOOP-model kunnen nabootsen en bijdragen aan de circulaire economie. En een HOOP Urban Circular Bioeconomy Hub brengt de resultaten samen in een open-source online platform om kennisuitwisseling met andere steden in Europa en daarbuiten te bevorderen.

Klik hier voor het originele artikel