Je bent hier:

Nederland is goed voorbereid op vermindering van CO2-uitstoot, zegt IEA beleidsevaluatie

The Netherlands

Sterke doelstellingen om de afhankelijkheid van Nederland van fossiele brandstoffen te verminderen, worden ondersteund door maatregelen om de energiezekerheid te waarborgen, waaronder leiderschap op het gebied van koolstofarme waterstof

Nederland kiest voor een evenwichtige aanpak van zijn plannen voor een snelle overgang naar een koolstofneutrale economie die een sterke groei en energiezekerheid zal ondersteunen, zo blijkt uit een nieuwe evaluatie van het energiebeleid door het Internationaal Energieagentschap.

Om deze ambitieuze verschuiving te stimuleren, heeft Nederland zijn energie- en klimaatbeleid gericht op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, met als doel de uitstoot in 2030 met 49% te verminderen en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. In juni 2019 heeft zij een nationaal Klimaatakkoord aangenomen dat is ontwikkeld door middel van een proces waarbij diverse groepen uit de hele Nederlandse samenleving betrokken zijn bij het vaststellen van beleid en maatregelen om deze doelstellingen te bereiken.

“Het Nederlandse Klimaatakkoord toont een brede maatschappelijke en politieke betrokkenheid bij de energietransitie en is een uitstekend voorbeeld van hoe gezamenlijke beleidsvorming het kader kan vormen voor ambitieuze doelen”, aldus dr. Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA. “Het IEA kijkt ernaar uit om de regering te steunen bij de uitvoering van haar plannen.”

Nederland staat voor opmerkelijke uitdagingen, zo blijkt uit de beleidsevaluatie van het IEA, omdat de economie sterk afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen en een concentratie heeft van energie- en emissie-intensieve industrieën. Het IEA-rapport is ingenomen met de stappen die de regering neemt om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Deze omvatten de invoering van koolstofprijzen voor industriële emissies en een concurrerend subsidieprogramma dat een breed scala aan emissiereductietechnologieën ondersteunt. Het juicht ook het leiderschap van de regering in de ondersteuning van elektrische voertuigen door middel van prikkels om ze te kopen en aanzienlijke investeringen in het opladen van infrastructuur.

“Ik feliciteer Nederland met het ontwikkelen van een breed beleidskader met robuuste maatregelen om emissiereducties in alle sectoren te stimuleren,” aldus dr. Birol. “Het evenwicht tussen ambitieuze doelstellingen en concurrerende ondersteuningsmaatregelen zal bijdragen aan een kosteneffectieve energietransitie.”

In het IEA-rapport wordt gewezen op nieuwe uitdagingen op het gebied van energiezekerheid waarmee Nederland wordt geconfronteerd. In lijn met de klimaatdoelstellingen en in reactie op de zorgen over aardbevingen door aardgasproductie, is het kabinet van plan om de productie uit het Groningse gasveld medio 2022 te beëindigen. Gas uit Groningen dekt een groot deel van de Nederlandse vraag naar verwarming en industriële energie en is een belangrijke bron van regionale gasvoorziening.

De regering neemt krachtige maatregelen om de vraag naar aardgas te verminderen, zowel in eigen land als in samenwerking met buurlanden. Tegelijkertijd speelt zij een leidende rol bij de ontwikkeling van een markt voor koolstofarme waterstof om aardgas gedeeltelijk te vervangen en emissiereducties te stimuleren in moeilijk te koolstofarme sectoren zoals de industrie en zwaar transport. Dit wordt aangevuld met steun voor koolstofafvang en -opslag, die ook gericht is op het verlagen van de industriële emissies.

“Nederland heeft een duidelijke visie voor het verminderen van zijn afhankelijkheid van aardgas en tegelijkertijd de energiezekerheid,” zei dr. Birol. “Bovendien zal zijn lovenswaardige leiderschap op het gebied van koolstofarme waterstof helpen bij het terugdringen van kostenbesparingen die nodig zijn voor deze belangrijke technologie om een belangrijke rol te spelen bij het versnellen van de overgang van schone energie over de hele wereld.”

Lees het rapport

Het IEA voert regelmatig diepgaande collegiale toetsingen uit van het energiebeleid van zijn lidstaten. Dit proces ondersteunt de ontwikkeling van het energiebeleid en stimuleert de uitwisseling van beste praktijken en ervaringen om veilige en betaalbare energietransities te stimuleren.

Rapport verkennen

Klik hier voor het originele artikel