Verbinden in groen: Bio-grondstoffen, de weg naar duurzaam succes.

PBE heeft de aspiratie bij te dragen aan de transitie van een fossiele, naar een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-arme samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn.

Bio-grondstoffen zijn essentieel in de energie- en materialentransitie naar een duurzame, CO2-neutrale samenleving, waar circulariteit en cascadering leidend zijn. Duurzaamheid vormt de kern van onze activiteiten, en we streven naar een verantwoorde productie, handel en gebruik van bio-grondstoffen.

Platform Bio-Economie (PBE) vertegenwoordigt bedrijven en andere belanghebbenden die actief zijn in de productie, handel en gebruik van bio-grondstoffen voor diverse toepassingen, waaronder chemie, materialen, energie, transport en dienstverlening.

Als verbinder in deze sector geloven we sterk in de kracht van samenwerking. Door de inbreng van donateurs, de expertise van marktpartijen en de sturende rol van overheden samen te brengen, creëren we een vruchtbare bodem voor groei en ontwikkeling. Deze synergie stelt ons in staat om gezamenlijk te werken aan de implementatie van de juiste regelgeving, stimuleringsregelingen en het creëren van draagvlak voor een bloeiende biomassa-markt.

Het is onze overtuiging dat duurzaamheid en economische groei hand in hand kunnen gaan. Door te focussen op hoogwaardige toepassingen van biomassa streven we naar een win-win situatie waarbij zowel de economie als het milieu profiteren. Dankzij innovatieve technologieën en slimme samenwerkingsverbanden willen we de potentie van biomassa volledig benutten en een positieve impact hebben op zowel de industrie als de samenleving als geheel.

Als PBE zijn we vastberaden om een leidende rol te spelen in de transitie naar een duurzamere bio-economie. We kijken ernaar uit om onze missie voort te zetten, waarbij we blijven streven naar een evenwicht tussen economische vooruitgang, sociale verantwoordelijkheid en milieuduurzaamheid. Met de steun van onze partners en stakeholders zijn we ervan overtuigd dat we samen een verschil kunnen maken en een duurzamere toekomst kunnen creëren voor volgende generaties.

Biobased & Circular Economy zijn belangrijk. Word donateur!