Je bent hier:
25pbe

Al 25 jaar het platform voor de transitie naar een groene en duurzame economie.

Vorige week werd tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van PBE en RBCN bij Kasteel Maurick het glas geheven op het jubileum van Platform Bio-Economie (hierna PBE). Jos Keurentjes, voorzitter PBE, stond nadrukkelijk stil bij deze mooie mijlpaal.  Peter-Paul Schouwenberg, voorzitter RBCN en vicevoorzitter van PBE sprak namens RBCN zijn felicitaties uit en benadrukte dat de stabiele koers en nauwe betrokkenheid bij de business ervoor hebben gezorgd dat PBE het oudste samenwerkingsverband is dat Nederland kent binnen de circulaire en biobased economie en nog altijd een belangrijk platform is voor zowel het bedrijfsleven, wetenschap en (lokale & nationale) overheid. 

28 april 1988

Op 28 april 1988 vond in Den Haag de startbijeenkomst van PBE i.o. plaats onder het voorzitterschap van dhr. H. Stassen. Er was veel belangstelling voor de oprichting en de zaal zat helemaal vol met geïnteresseerde partijen vanuit de bio-energie keten om deel te gaan nemen.  Tijdens de bijeenkomst werd een draagvlakstudie gepresenteerd, ging men in op de marktsituatie en keek men naar toekomstige ontwikkelingen. Ook werd het kandidaatsbestuur gepresenteerd met vertegenwoordigers van o.a. de PNEM, NUON, Afvalzorg en TNO.  

Voor alle partijen een belangrijke partner

Door de jaren heen heeft PBE zich bewezen als trouwe partner in de sector en een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende dossiers zoals het biomassa-convenant, het klimaatakkoord en de duurzaamheidseisen voor biomassa.  Het platform is altijd een platform geweest voor en door het bedrijfsleven en heeft zich vanuit die rol altijd hard gemaakt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van biomassa in Nederland en de belangen van haar leden altijd behartigd. Hierdoor heeft het platform een belangrijke rol gekregen bij alle ontwikkelingen in de transitie naar een groene circulaire economie. 

Bio-energie wordt Bio economie

Waar de eerste 20 jaar de focus lag op energie kwam er daarna een verschuiving naar een bredere inzet van biogrondstoffen. Hoewel energie altijd centraal stond kwam de focus meer op het vergroenen van andere sectoren zoals de chemiesector en de bouw.  Steeds vaker werd het belang van de grondstoffentransitie naast die van de energietransitie erkent en benadrukt. In 2019 is om deze reden besloten de focus te verbreden en de naam te wijzigen naar Platform Bioeconomie. 

De toekomst

In de afgelopen 25 jaar is er binnen het platform veel kennis en ervaring opgebouwd ten aanzien van de inzet van biogrondstoffen, duurzame ketens en conversie-technologieën welke essentieel zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse bio-economie. Het platform zal zich in de toekomst blijven inzetten voor de bio-energie sector en zich daarnaast inzetten om samen met het bedrijfsleven, wetenschap en overheid de ontwikkeling van een bredere Nederlandse circulaire en biobased economie vorm te geven.