Je bent hier:

DNV GL Energy Transition Outlook 2020

winmolens

COVID-19 verandert de wereldwijde energievooruitzichten permanent, maar niet genoeg om de klimaatdoelstellingen van Parijs te bereiken.

Volgens de Energy Transition Outlook van DNV GL die op 9 september 2020 is gepubliceerd, zullen de gedragsmatige en economische gevolgen van COVID-19 de wereldwijde vraag naar energie permanent doen afnemen.

2020 is een jaar van ongekende veranderingen en onzekerheden. Terwijl sommige effecten van COVID-19 van korte duur zijn, zullen andere de manier waarop we leven, werken, reizen en zakendoen tot ver in de toekomst drastisch veranderen. Dit zal op zijn beurt enorme gevolgen hebben voor de energietransitie. Hoe heeft de pandemie de wereldwijde vraag naar energie beïnvloed? Zijn we de piekuitstoot al gepasseerd? Hoe zal de energiemix veranderen tot 2050?

Vergeleken met de prognose voorafgaand aan de pandemie zal de energievraag tot 2050 elk jaar met 6-8% worden verlaagd. COVID-19 heeft geleid tot grote gedragsveranderingen die belangrijk zijn voor het energieverbruik, zoals blijkt uit de vermindering van het langeafstandsverkeer en de toename van het aantal thuiskantoren. Deze zijn beide verantwoordelijk voor de piek voor de vraag naar energie en olie in 2019. DNV GL voorspelt dat deze trends een blijvend maatschappelijk effect zullen hebben met grote impact op de energievraag van transport en commerciële gebouwen. 

De CO2 uitstoot zal door COVID-19 dit jaar 8 procent lager uitvallen dan in 2019. Maar het blijft niet bij dit ene jaar. De Energy Transition Outlook, een onafhankelijk onderzoek naar de energietoekomst tot 2050, geeft aan dat de teruggang in uitstoot niet gecompenseerd zal worden door latere stijgingen. Het jaar 2019, zo blijkt uit het rapport, zal de boeken in gaan als het jaar met de hoogste uitstoot van CO2.

Op 9 september heeft DNV GL de Energy Transition Outlook gepubliceerd. Dit is een gedetailleerde, breed opgezette, onafhankelijke prognose van de energietoekomst tot 2050. De Energy Transition Outlook is vorig jaar meer dan 100.000 keer is gedownload.

Klik hier voor meer informatie over het rapport (Engelstalig)