Je bent hier:

Platform Bio-Economie (PBE) breidt brede circular-bioeconomie strategie uit

pbe_afbeelding 1

Platform Bio-Economie breidt haar strategische ambitie uit om het leidende samenwerkingsverband te worden op het gebied van de ontwikkeling van een duurzame, CO2 neutrale maatschappij waarin productieketens zo circulair en biobased mogelijk zijn. Daartoe neemt Jos Keurentjes met ruim 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van technologie, business en beleid voor de circulariteit, innovatie en business in de chemische sector, per 1 februari 2022, de bestuurshamer van PBE over van Luuk van der Wielen, de huidige bestuursvoorzitter.

Jos Keurentjes geeft aan “We zullen in de komende decennia de stap moeten maken naar een grondstof- en energievoorziening zonder fossiele bronnen. De koolstofbron van de toekomst zal in belangrijke mate biobased zijn. We zullen gezamenlijk de hiervoor benodigde systeemtransformatie in gang moeten zetten.“

Tevens wordt Martijn Sinke benoemd tot Executive Director van PBE: “De ontwikkeling naar een duurzame, CO2 neutrale en circulaire economie is noodzakelijk en onvermijdelijk. Zowel vanuit de overheid, de wetenschap als het bedrijfsleven worden er al stappen gezet om de transitie mogelijk te maken. Ik kijk er naar uit om met het Platform Bio-Economie samenwerkingsverbanden te leggen tussen alle betrokken partijen en sectoren om de transitie van fossiel naar circulair & biobased in Nederland waar mogelijk te kunnen versnellen.“

Luuk van der Wielen zal de vormgeving van de academische kant van PBE voor zijn rekening nemen als Vice President Research Development & Innovation. ”Ik zie uit naar de samenwerking met Jos en Martijn.  Hiermee wordt het implementatie van PBE’s visie dat energetisch en niet-energetisch gebruik van duurzame biogrondstoffen en andere renewables onmisbaar zijn in de transitie naar een betaalbare, betrouwbare, CO2-neutrale en circulaire economie verder versneld en verzwaard.”

Daarbij blijft de ontwikkeling van een concrete investeringsagenda centraal staan, geflankeerd door een kwantitatieve macro-economische en klimaat impactverkenning en een proactieve communicatie gericht op de ondersteuning van groen economisch herstel in Nederland nu de pandemie verder onder controle komt.

Download hier het volledige persbericht