Je bent hier:

PBE wordt Platform Bio-Economie

pbe_afbeelding 1

PBE heeft de aspiratie bij te dragen aan de transitie van een fossiele, naar een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-arme samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn. Bio-energie is in deze transitie een integraal onderdeel en nauw verweven met de biomassa grondstoffen en de verschillende toepassingen. Om deze visie nog beter tot uitdrukking te brengen heeft PBE haar naam vernieuwd tot Platform Bio- Economie. Met de nieuwe naam willen we ook onze donateursbasis verbreden en als platform actief de belangen behartigen van bedrijven werkzaam in de bredere bio-economie. We blijven dus het belang van bio-energie steunen, als integraal onderdeel van de ontsluiting van (nieuwe) biogrondstoffen, de benodigde logistieke ketens en de verbreding van de biomassa-inzet naar chemie en materialen.

In de storm aan berichten over biomassa, blijft PBE intensief bezig de belangen van de sector onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers en politici. Vandaag is het SER Advies Biomassa in Balans gepubliceerd. PBE heeft in een brief aan staatssecretaris van Veldhoven (IenW) aangegeven dat bio-energie markten niet moeten afgebouwd, maar dat er juist moet worden geborgd dat hoogwaardige toepassingen door bio-energie mogelijk worden. Een kopie van deze brief staat op de PBE website www.platformbioeconomie.nl.

Eerder dit jaar had PBE haar website al grondig vernieuwd met veel actuele nieuwsberichten en is PBE op Twitter te volgen via @PBE_NL.

Deze week heeft PBE ook het initiatief BiomassaFeiten gelanceerd. Biomassa is onmisbaar voor onze klimaatdoelstellingen, maar wordt ten onrechte vaak in een negatief daglicht gezet. We gaan de feiten over biomassa laten zien, om zo het gevoel over biomassa een positieve draai te geven. PBE doet dit met steun van bijna 20 bedrijven en andere organisaties. Ook is er een Twitteraccount @biomassa_feiten en op LinkedIn is het te vinden onder Biomassafeiten.

PBE zet ook haar intensieve samenwerking met andere organisaties onverminderd door, zoals de NVDE, branche-organisaties in de bio-energie sector en Federatie Bio-economie om de energietransitie te versnellen en de overgang naar een circulaire en biobased economie te realiseren. Recent organiseerde PBE een tweede zeer succesvol webinar Duurzaamheidskader biomassa’. deze kan via de website van PBE worden teruggeluisterd. Op 2 september vindt de volgende webinar plaats. Dan zal o.a. de jaarlijkse PBE rapportage over het gebruik van houtige biomassa voor energieproductie worden gepresenteerd.

Bedrijven die nog geen donateur zijn van PBE worden van harte uitgenodigd zich bij PBE aan te sluiten. Daarmee kan de sector zich nog sterker maken onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Kijk voor meer informatie hoe u zich kunt aanmelden op www.platformbioeconomie.nl.

Vanaf vandaag kunt u PBE bereiken via secretariaat@platformbioeconomie.nl. U kunt uiteraard ook met één van de bestuursleden contact opnemen.